Côr Meibion Bro Dysynni
Flickr You Tube

Digwyddiadau


Mae'r holl ddyddiadau, amseroedd a mannau yn amodol ar gadarnhad


Cyngerdd i ddathlu yr ail agor yn Safle Garafanau Glan-y-Don 14eg o fis Gorffenhaf 2:00 y p’nawn.


Cyngerdd yn y Sioe Abergynolwyn, 25ain o fis Awst, 2:30 y p’nawn


Cyngerdd Gwyl Aberdyfi 26ain o fis Awst 6:00 yr hwyr


Cyngerdd yn yr Eglwys St Peter ad Vincula Pennal 9fed o fis Tacwedd 7:30 yr hwyr


Cyngerdd Cymdeithas Carolau yn yr Eglwys Sant Celynin, Llwyngwril dydd Sul 16fed o fis Rhagfyr am 5 y p’nawn


Cyngerdd Haf yn yr Eglwys Aberdyfi 15eg o fis Awst 7:30 yr hwyr


Cyngerdd Haf yn yr Eglwys Fairbourne 25ain o fis Gorffenhaf 7:30 yr hwyr


Cyngerdd yn yr Orsaf Tal-y-Llyn Tywyn 7fed o fis Gorffenhaf 6:00 yr hwyr


Cyngerdd nadolig yn y Neuadd Abergynolwyn Dydd Sadwrn 1af o fis Rhagfyr 7.30 yr hwyr


Cyngerdd Trên y Blodau ar y Rheilffordd Tal-y-Llyn, yr 14eg o fis Awst 2018


Cyngerdd Haf yn y Eglwys Dewi Sant Tywyn, yr 24ed o fis Awst am 7.30 y hwyr


Cyngerdd Trên y Carolau ar y Rheilffordd Tal-y-Llyn, yr 15eg o fis Rhagfyr 2018


Cysylltwch â Bryan Davies ar 01654 711524 am fwy o wybodaeth