Côr Meibion Bro Dysynni
Flickr You Tube
50th Anniversary

Digwyddiadau


Mae'r holl ddyddiadau, amseroedd a mannau yn amodol ar gadarnhad


Cyngerdd yng Nghanolfan Bryncrug Dydd Sadwrn 1af o fis Ebryll 7.30 yr hwyr.


Cyngerdd yn y Neuadd Pentre, Tywyn Dydd Sadwrn 15fed o fis Ebryll am 7.30 yr hwyr.


Cyngerdd ar Diwrnod Sant Falens yn MOMA Machynlleth. Er budd Uned Canser Ysbyty Bronglais. Dydd Sadwrn 11fed o fis Chwefror 7.30 yr hwyr.


Cyngerdd ar y tren blodau Abergynolwyn Dydd Mawrth, 8fed o Fis Awst, 7:30 yr hwyr


Cyngerdd yn yr Eglwys Fairbourne Dydd Mercher, 9fed o Fis Awst, 7:30 yr hwyr


Cyngerdd yn y Sioe Abergynolwyn Dydd Sul, 20 ain o Fis Awst, 2:30 y p’nawn


Cyngerdd yn yr Eglwys St Peters Aberdyfi Dydd Gwener, 25 fed o Fis Awst, 7:30 yr hwyr


Cyngerdd yn yr Eglwys Catholig Dewi-Sant, Tywyn Dydd Gwener, 18fed o Fis Awst, 7:30 yr hwyr


Cyngerdd ar blaen y mor Aberdyfi Dydd Sul, 27fed o Fis Awst, 7:30 yr hwyr


Cyngerdd er budd Bad Achub Aberdyfiw Dydd Sadwrn, 9fed o Fis Rhagfyr, 6:30 yr hwyr


Cyngerdd i ddathlu Penblwydd haner canfed Cor Meibion Bro Dysynni yn y Neuadd Pentref Llanegryn Dydd Sadwrn 18fed o fis Tacwedd am 7.30 yr hwyr.


Cysylltwch â Bryan Davies ar 01654 711524 am fwy o wybodaeth