Côr Meibion Bro Dysynni
Flickr You Tube

Digwyddiadau


Mae'r holl ddyddiadau, amseroedd a mannau yn amodol ar gadarnhad


Cyngerdd yn yr Eglwys St Peter ad Vincula Pennal 9fed o fis Tacwedd 7:30 yr hwyr


Cyngerdd Cymdeithas Carolau yn yr Eglwys Sant Celynin, Llwyngwril dydd Sul 16fed o fis Rhagfyr am 5 y p’nawn


Cyngerdd nadolig yn y Neuadd Abergynolwyn Dydd Sadwrn 1af o fis Rhagfyr 7.30 yr hwyr


Cyngerdd Trên y Carolau ar y Rheilffordd Tal-y-Llyn, yr 15eg o fis Rhagfyr 2018


Cyngerdd er budd Bad Achub Aberdyfi Dydd Sadwrn,8fed o Fis Rhagfyr, 6:30 yr hwyr


Cysylltwch â Bryan Davies ar 01654 711524 am fwy o wybodaeth