Côr Meibion Bro Dysynni
Flickr You Tube
50th Anniversary

Digwyddiadau


Mae'r holl ddyddiadau, amseroedd a mannau yn amodol ar gadarnhad


Cyngerdd er budd Bad Achub Aberdyfi Dydd Sadwrn, 30fed o Fis Medi, 6:30 yr hwyr


Cyngerdd Cymdeithas Carolau yn yr Eglwys Sant Celynin, Llwyngwril dydd Sul 17fed o fis Rhagfyr am 5 y p’nawn


Cyngerdd i ddathlu Penblwydd haner canfed Cor Meibion Bro Dysynni yn y Neuadd Pentref Llanegryn Dydd Sadwrn 18fed o fis Tacwedd am 7.30 yr hwyr.


Cysylltwch â Bryan Davies ar 01654 711524 am fwy o wybodaeth