Côr Meibion Bro Dysynni
Flickr You Tube

Digwyddiadau


Mae'r holl ddyddiadau, amseroedd a mannau yn amodol ar gadarnhad


Cyngerdd Trên y Blodau ar y Rheilffordd Tal-y-Llyn, yr 14eg o fis Awst 2018


Cyngerdd Haf yn y Eglwys Dewi Sant Tywyn, yr 24ed o fis Awst am 7.30 y hwyr


Cyngerdd Trên y Carolau ar y Rheilffordd Tal-y-Llyn, yr 15eg o fis Rhagfyr 2018


Cyngerdd yn y Neuadd Pendre Tywyn 31ain o fis Mawrth am 7.30 y hwyr


Gwyl y Lleisiau Gwryw Neuadd Albert Brehinol Nos Sadwrn 19eg o fis Mai 2018


Cysylltwch â Bryan Davies ar 01654 711524 am fwy o wybodaeth