Cr Meibion Bro Dysynni
Flickr You Tube

Digwyddiadau


Mae'r holl ddyddiadau, amseroedd a mannau yn amodol ar gadarnhad


Cyngerdd yn yr Eglwys Bedyddwr Tywyn 26ain o fis hydref 7.30 yr hwyr


Cyngerdd Cymdeithas Carolau yn yr Eglwys Sant Celynin, Llwyngwril dydd Sul 15eg o fis Rhagfyr am 5 y p’nawn


Cyngerdd yn yr Eglwys Fairbourne 24ain o fis Gorffenhaf 7.30 yr hwyr


Cyngerdd Haf yn yr Eglwys St Peters Aberdyfi 14eg o fis Awst 7:30 yr hwyr


Cyngerdd Gwyl Aberdyfi Dydd Sul 26ain o fis Awst 7:00 yr hwyr


Cyngerdd trên y blodau yn yr orsaf Abergynolwyn dydd Mawrth 13eg o fis Awst 8.00 yr hwyr.


Cyngerdd i ddathlu agor Taith Tre Tywyn dydd sadwrn 13eg o fis gorffenhaf 2.30 y p'nawn


Cyngerdd trên y carolau yn yr orsaf Tywyn dydd Sadwrn 14eg o fis Rhafyr 8.00 yr hwyr.


Contact Bryan Davies on 01654 711524 for further information

© copyright moranity.com 2019