Côr Meibion Bro Dysynni
Flickr You Tube
Choir

Croeso i Wefan Côr Meibion Bro Dysynni.


Côr bychan ydym a sefydlwyd yn 1967 ym Mryncrug. Rydym bellach wedi symud i Dywyn – tref glan môr ger Bae Ceredigion yng ngwaelod Dyffryn Dysynni.


Er fod y côr yn mwynhau canu mewn lleoliadau mawr, mae’n well gan y côr ganu yn y cymunedau lleol. Ar hyn o bryd mae gennym restr foddhaol o gynghereddau amrywiol yn ein dyddiadur.


Mae y côr ar gael i cyngheryddau, os ydach a diddordeb cysylltwch a Bryan Davies os gwellwch yn dda


Cynhelir yr ymarferion wythnosol ar nôs Fercher yn Eglwys y Bedyddwyr, Tywyn am 7.30 yr hwyr dan arweiniad Mr Jim Chugg. Cefnogir ei ymdrechion gan ein cyfeilydd, Max Birchenough. Canwn amrywiaeth o ganeon Cymraeg traddodiadol a chaneon arall o gerddoriaeth fodern


Ym Manceinion mae Jim yn byw ond mae’n bresennol ym mhob cyngherdd ac anaml iawn y bydd yn colli ymarfer.


Rydym yn hoff iawn o dderbyn barn ein cynulleidfa ar ôl cyngherdd felly cysylltwch gyda ni.

Cysylltwch â Bryan Davies ar 01654 711524 am fwy o wybodaeth