Cr Meibion Bro Dysynni
Flickr You Tube

Croeso i Wefan Cr Meibion Bro Dysynni.


Cr bychan ydym a sefydlwyd yn 1967 ym Mryncrug. Rydym bellach wedi symud i Dywyn - tref glan mr ger Bae Ceredigion yng ngwaelod Dyffryn Dysynni.


Er fod y cr yn mwynhau canu mewn lleoliadau mawr, mae'n well gan y cr ganu yn y cymunedau lleol. Ar hyn o bryd mae gennym restr foddhaol o gynghereddau amrywiol yn ein dyddiadur.


Mae y cr ar gael i cyngheryddau, os ydach a diddordeb cysylltwch a Bryan Davies os gwellwch yn dda


Cynhelir yr ymarferion wythnosol ar ns Fercher yn Eglwys y Bedyddwyr, Tywyn am 7.30 yr hwyr dan arweiniad Mr Jim Chugg. Cefnogir ei ymdrechion gan ein cyfeilydd, Mair Jones. Canwn amrywiaeth o ganeon Cymraeg traddodiadol a chaneon arall o gerddoriaeth fodern


Ym Manceinion mae Jim yn byw ond mae'n bresennol ym mhob cyngherdd ac anaml iawn y bydd yn colli ymarfer.


Rydym yn hoff iawn o dderbyn barn ein cynulleidfa ar l cyngherdd felly cysylltwch gyda ni.


Choir

Cysylltwch Stephen Warner ar 07931 734655 neu 01341 250154 am fwy o wybodaeth

Hawlfraint moranity.com 2019